Ο ΔΕΣΦΑ στη μετοχική σύνθεση του FSRU Αλεξανδρούπολης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ υπέγραψε στις 4 Νοεμβρίου συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 20% στην Gastrade Α.Ε., την εταιρεία που αναπτύσσει το έργο για τον πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Ο ΔΕΣΦΑ γίνεται έτσι ένας από τους μετόχους του έργου, μαζί με την κα. Ελμίνα Κοπελούζου, Ιδρύτρια Μέτοχο & Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Gastrade, την GasLog Cyprus Investments Ltd, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη Bulgartransgaz EAD.

Η κατασκευή της συγκεκριμένης υποδομής στην Ελλάδα θα συμβάλει ενεργά στην ενεργειακή ασφάλεια, ρευστότητα και αποδοτικότητα της χώρας και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες εξαγωγές φυσικού αερίου στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), ένα έργο προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού, διαφοροποιεί τις πηγές και τις οδούς του ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύει την ανάπτυξη ανταγωνισμού και υποστηρίζει τη δημιουργία ενός Κόμβου Συναλλαγών Φυσικού Αερίου (Hub) στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2023.

DESFA becomes partner in the FSRU Alexandroupolis

The CEO of DESFA signed on November 4th an agreement for the acquisition of a 20% stake in Gastrade SA, the company that develops the project of a liquefied natural gas (LNG) Floating Storage Regasification Unit (FSRU) in Alexandroupolis, in the presence of the Minister of Environment and Energy of Greece, Kostis Hatzidakis. In this way, DESFA is becoming one of the partners in the project, along with Mrs. Elmina Kopelouzou, Founding Shareholder and Chairwoman of the BoD, GasLog Cyprus Investments Ltd, DEPA Commercial SA and Bulgartransgaz EAD.

The construction of this facility in Greece will actively contribute to the country’s energy security, market liquidity and efficiency and will strengthen the strategic role of Greece in SE Europe, offering opportunities for new gas exports to the region.

This is a crucial European Project of Common Interest (PCI – EU Regulation 347/2013), a priority project of the European Union, which strengthens security of supply, diversifies sources and routes of energy supply, enhances competition and supports the establishment of a Natural Gas trading hub in the wider region of Southeastern Europe, bearing obvious benefits for all final consumers. The Terminal is expected to be operational in early 2023.