Editorial Note by Maria Rita Galli

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ένταξή μου στην ομάδα του ΔΕΣΦΑ αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή. Στο πλαίσιο του νέου μου ρόλου, μου δίνεται η ευκαιρία και η ευθύνη να συνεργαστώ με όλες και όλους σας για να επιτύχουμε έναν φιλόδοξο στόχο: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο της Εταιρείας μας ως ηγέτη της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, καθώς και ως βασικού παράγοντα για την προώθηση της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Έχω περάσει πολύ χρόνο τις τελευταίες εβδομάδες ακούγοντας μερικούς από εσάς, και σίγουρα σκοπεύω να το κάνω ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζομαι από την έκταση του εις βάθος μετασχηματισμού, στον οποίο η εταιρεία είχε προχωρήσει υπό την ηγεσία του Nicola Battilana και στον οποίο μεταφέρω τόσο τη δική μου ευγνωμοσύνη όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου για όλη την προσπάθεια που κατέβαλε και την ενέργεια που δαπάνησε για να καταστήσει δυνατή αυτήν τη μεταμόρφωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι δεσμεύονται καθημερινά να εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή απόδοση των εργασιών και των project μας, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους του μετασχηματισμού.

Ο μετασχηματισμός δεν είναι (απλώς) ένα φανταχτερό μήνυμα. Είναι η ουσία κάθε ζωντανού οργανισμού και ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό κάθε επιτυχημένου οργανισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την κληρονομιά μας, τις ρίζες και την τεχνογνωσία της εταιρείας, την τεχνική αριστεία και τα πρότυπα ποιότητας σε όλα όσα κάνουμε. Αντιθέτως, οφείλουμε να τα διατηρήσουμε και να τα μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά συναδέλφων. Όμως, ταυτόχρονα, πρέπει να εξελιχθούμε προς ένα μοντέλο που θα μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε και να αντιδρούμε άμεσα στις μεταλλάξεις του ενεργειακού κόσμου, όπου όλα αλλάζουν, «τα πάντα ρει», τώρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι προβληματισμοί σχετικά με τον ρόλο της ενέργειας στην κλιματική αλλαγή οδηγούν σε αλλαγές τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στον τρόπο ζωής όλων μας, επιταχύνοντας μια νέα ενεργειακή επανάσταση στην αναζήτηση ενός μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η πανδημία και η σκοτεινή περίοδος που αυτή πυροδότησε τα έχουν καταστήσει όλα πιο επιτακτικά. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η πρόκληση είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει καλύτερος οργανισμός για να εργάζεται κανείς από μια εταιρεία, όπως ο ΔΕΣΦΑ, η οποία μπορεί να συμβάλει ενεργά στο να γίνει εφικτή η παροχή μιας βιώσιμης, ασφαλούς και προσιτής μορφής ενέργειας. Πριν από 2.500 χρόνια, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης υποστήριξε ότι ο σκοπός κάθε ατόμου βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ του ταλέντου του και των αναγκών του κόσμου. Με τα ταλέντα, τις δεξιότητες και τη δύναμη του ΔΕΣΦΑ μπορούμε να διαδραματίσουμε βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μιας δίκαιης και προσιτής ενεργειακής μετάβασης.

Έτσι, πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι η δυνατότητά μας να λειτουργούμε, να έχουμε επιχειρηματική δράση και να παράγουμε κέρδος, προέρχεται από την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της εταιρείας με εκείνα της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας, αλλά και εκείνων που απασχολούνται στις υποδομές μας ή ζουν και

εργάζονται γύρω από αυτές, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η κοινωνική ενσωμάτωση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε ό,τι κάνουμε, καθώς αυτά είναι απαραίτητα συστατικά για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Βιογραφικό

Η Μαρία Ρίτα Γκάλι είναι Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Χαρτοφυλακίου της Snam S.p.A. και Πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA Energy Holdings S.A που ελέγχει το 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ. Εργάστηκε για πρώτη φορά στην Eni το 1997 ως πτυχιούχος πυρηνικής μηχανικής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Στην Eni εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Τμήμα Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε διεθνή έργα και σε πρωτοβουλίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Από το 2006 ήταν υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και από το 2010 του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eni, συμμετείχε στον έλεγχο επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Galp, Distrigas, eni Gas&Power Trading BV, eni Gas&Power France, GVS GmbH κτλ). Από το 2012 ήταν υπεύθυνη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής στο φυσικό αέριο με έμφαση στον καθορισμό των στόχων κατά την επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων προμήθειας της Eni με τους διεθνείς προμηθευτές της, καθώς και στο συντονισμό της ανάλυσης για τις διαπραγματεύσεις και τη διαιτησία με τους προμηθευτές. Από το 2016 είναι επικεφαλής Διεθνών Διαπραγματεύσεων στο Upstream κομμάτι για τις περιοχές της Αμερικής, της Ρωσίας, της Κεντρικής Ασίας και της Άπω Ανατολής.Τον Οκτώβριο του 2016 ορίστηκε Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Dear Colleagues

It’s an honour for me to have joined DESFA team and have been given the opportunity and responsibility to work with all the women and men to achieve the ambitious target of strengthening even more the role of our Company as the leader of the Greek and regional gas market, as well as a key player in promoting the transition toward a more sustainable and low carbon future.

I’ve spent a lot of time over the past few weeks listening to some of you, and I certainly plan to do it even more in all the days to come, and I’m impressed by the extent of profound transformation, which the company had undergone under the leadership of Nicola Battilana, to whom goes my gratitude and the one of the Board for all the effort he has deployed, and energy infused in making this metamorphosis possible. And my thanks go to all the colleagues, who are committed every day to ensure the smooth and secure performance of our operations and projects, whilst contributing to the goals of the transformation.

Transformation is not a fancy slogan; it is the essence of any living organism and a fundamental characteristic of any successful organization. It does not mean that we disregard our legacy, the company’s roots and know-how, technical excellence and quality standards in all what we do. On the contrary, we shall maintain and pass them on to the next generation of colleagues. But, at the same time, we need to evolve towards a model that enables us to adjust and react promptly to the mutations in the energy world around us where everything changes, “panta rei”, now much faster than even in the recent past.

Concerns about the energy’s role in climate change is challenging the global economy and way of life, accelerating a new energy revolution in search for a low carbon future. All this has been made more urgent by the pandemic and the economic dark age that it has caused. Nevertheless, this challenge is also a great opportunity and there is no better place to work in these days than in a company, which, like DESFA, can actively contribute to solve the conundrum of delivering a sustainable, secure and affordable form of energy. 2,500 years ago, your philosopher Aristotle argued that the purpose of each individual is at the crossroads between his talent and the needs of the world. With DESFA’s people talents, skills and the company strength we can play a key role in achieving the goals of a just and affordable energy transition.

In doing so, we constantly need to remind ourselves that our licence to operate, to make business and generate profit, comes from the alignment of the company’s interests to those of the stakeholders in the community in which we operate. The health and safety of our people and those around our infrastructures, the preservation of the environment, reducing the impact of operations, the promotion of gender equality and inclusion must be a priority in everything we do, as these are necessary components of ensuring a long-term sustainable business.

Curriculum Vitae

Maria Rita Galli is Executive Vice President Business Development & Asset Management at Snam S.p.A, a leading global energy infrastructure company and Chairman of the SENFLUGA Energy Holdings S.A., a consortium controlling 66% of DESFA’s share capital. Joined Eni in 1997 after a degree in Nuclear Engineering at Politecnico of Milano. In Eni covered various roles in the International Business Development Department participating to international development projects and M&A initiatives. From 2006 responsible of the International Business Development unit and from January 2010 of the International Business Development & Assets Management department. Member of the Board of eni’s participated and controlled companies abroad (Galp, Distrigas, eni Gas & Power Trading BV, eni Gas & Power France, GVS GmbH, etc) From 2012 responsible of the International Markets Coordination’s department. From 2013 in charge of the long term gas supply portfolio strategy with responsibility in the definition of the targets of renegotiations of the Eni’s portfolio of long term supply contracts with international suppliers and the coordination of the analytical activity to guide the negotiations and arbitrations with main suppliers. From 2016 in charge of International Upstream Negotiation at Eni covering Americas, Russia, Central Asia and Far East. In October 2016 joined Snam as Head of Business Development & International Asset Management.